×

Wyszukaj w serwisie

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.

Ulgi ustawowe

 

ZESTAWIENIE  ULG  USTAWOWYCH  NA 

BILETY  JEDNORAZOWE  I  MIESIĘCZNE

OBOWIĄZUJĄCYCH  OD  18.05.2014 r.

 

Wysokość

ulgi

Osoby uprawnione

Obowiązuje w komunikacji

Podstawa prawna

BILETY  JEDNORAZOWE

100 %

STRAŻ  GRANICZNA  (ochrona szlaków komunikacyjnych RP)

zwykła,

pospieszna,

przyspieszona

Ustawa z dn. 13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 82 z dn. 11.05.2007r., poz. 558.

POSEŁ

zwykła,

pospieszna,

przyspieszona,

ekspresowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 28.12.2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.    Dz. U. Nr 1 poz. 13 z 2002r.

SENATOR

DZIECKO  DO LAT 4  (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)

zwykła,

przyspieszona

Ustawa z dn. 20.06.2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa z dn. 11.10.2002r. o zmianie ustawy. Dz. U. z 31.10.2002 Nr 181 poz. 1515.

95 %

PRZEWODNIK  NIEWIDOMEGO

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

OPIEKUN  INWALIDY WOJENNEGO  I  GRUPY

93 %

NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO SAMODZIELNEJ  EZYSTENCJI

zwykła

Ustawa z dn. 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych realizacją ustawy budżetowej. Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Art. 6 z 17.12.2010r.

78 %

NIEWIDOMA  OFIARA  DZIAŁAŃ WOJENNYCH

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

Ustawa z dn. 16.11.2006r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Dz. U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006r.

DZIECKO DO  LAT 4 (osobne miejsce)

zwykła,

przyspieszona

Ustawa z dn. 20.06.2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

STRAŻ  GRANICZNA  (w czasie wykonywania czynności służbowych)

CELNIK  (w czasie wykonywania czynności służbowych)

POLICJANT  (w czasie wykonywania czynności służbowych)

ŻOŁNIEŻ  ŻANDARMERII WOJSKOWEJ  (w czasie wykonywania czynności służbowych)

ŻOŁNIEŻ  SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM

 

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

 

OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRWANEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM

78 %

INWALIDA WOJENNY  I  GRUPA

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

Ustawa z dn. 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Dz. U. z 1983r. Nr 13 poz. 68. Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy Dz. U. z 31.10.2002r. Nr 181 poz. 1515. Ustawa z dn. 21.12.2001r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dz. U. Nr 4 z 2002r.

51 %

NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

przyspieszona,

pospieszna

Ustawa z dn. 26.11.2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych realizacją ustawy budżetowej. Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Art. 6 z 17.12.2010r.

KOMBATANT

zwykła,

przyspieszona,

Ustawa z dn. 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Dz. U. Nr 17 poz. 75. Ustawa z dn. 14.03.2014r. o zmianie ustawy Dz. U. 2014 poz. 496.

49 %

OSOBY  NIEZDOLNE  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

zwykła

Ustawa z dn. 20.06.2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

37 %

OSOBY  NIEZDOLNE  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

przyspieszona,

pospieszna

NIEWIDOMY

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOL.

zwykła,

przyspieszona,

INWALIDA  WOJENNY

(GR.  INNA  NIŻ  I)

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

Ustawa Z dn. 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. Dz. U. z 1983r. Nr 13 poz. 68. Ustawa z dn. 11.10.2002r. o zmianie ustawy Dz. U. z dn. 31.10.2002r. Nr 181 poz. 1515. Ustawa z dn. 21.12.2001r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dz. U. Nr 4 z 2002r.

WETERAN  INWALIDA

zwykła,

przyspieszona,

Ustawa z dn. 19.08.2011r. Dz. U. z 29.09.2011r. Nr 205 poz. 1203 o weteranach działań poza granicami państwa.

BILETY  MIESIĘCZNE

93 %

NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

zwykła

Ustawa z dn. 26.11.2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych realizacją ustawy budżetowej Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Art. 6 z 17.12.2010r.

51 %

NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

przyspieszona,

pospieszna

78 %

DZIECI  NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE  INWALIDZTWEM

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

Ustawa z dn. 20.06.2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

51 %

STUDENT

zwykła,

przyspieszona

Ustawa z dn. 26.11.2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych realizacją ustawy budżetowej. Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Art. 6 z 17.12.2010r.

DOKTORANT

Ustawa z dn. 18.03.2011r. Dz. U. z 2011r.

 Nr 84, poz. 455.

49 %

UCZEŃ

Ustawa z dn. 20.06.2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

37 %

NIEWIDOMY

zwykła,

przyspieszona,

pospieszna

33 %

NAUCZYCIEL  PRZEDSZKOLI

zwykła

Ustawa z dn. 11.10.2013r. Dz. U. z dn. 03.12.2013r., poz. 1421.

NAUCZYCIEL

NAUCZYCIEL  AKADEMICKI